In de periode van 27 juni t/m 18 september 2023 was het risico op ziekenhuisopname door COVID-19 voor mensen van 60 jaar en ouder die de herhaalprik in de najaarsronde 2022 hebben ontvangen nog steeds lager dan voor de groep 60-plussers die minimaal één prik hebben gehad, maar niet de herhaalprik in de najaarsronde van 2022 kregen: het relatieve risicoverschil (RRV) voor ziekenhuisopname was -21% (95% BI: -34;-5). Dit is een aanzienlijk kleiner RRV dan kort na de najaarsronde 2022.

Mensen met verschillende vaccinatiestatus kunnen ook verschillen in kwetsbaarheid (onderliggende aandoeningen), het aantal eerder doorgemaakte infecties en het aantal ontvangen vaccinaties voorafgaand aan de najaarsronde. Daarom geeft de vergelijking tussen personen met verschillende vaccinatiestatussen niet alleen het effect van de herhaalprik in de najaarsronde 2022 weer.

Dit is het laatste rapport waarin wordt gerapporteerd over COVID-19 ziekenhuisopnames in relatie tot de najaarsronde van 2022. In de eerstvolgende rapportage zal worden gerapporteerd over de najaarsronde van 2023. Deze rapportage zal gepubliceerd worden zodra er voldoende gegevens beschikbaar zijn over COVID-19 ziekenhuisopnames na de start van de najaarsronde 2023.

Vanaf 2 oktober 2023 start de najaarsronde 2023 voor iedereen die een hoger risico loopt om ernstig ziek te worden of te overlijden door corona. Ook zorgmedewerkers met direct patiënt- en/of cliëntcontact en zwangeren kunnen de coronaprik halen.