Sommige mensen houden langdurig klachten nadat ze COVID-19 hebben gehad. Dat wordt ‘Long COVID’ of Post-COVID genoemd. Voorbeelden van langdurige gezondheidsklachten na corona zijn vermoeidheid, benauwdheid en pijn. 

Waarom het LongCOVID-onderzoek?

Het is belangrijk om te weten hoeveel mensen met corona op langere termijn nog klachten hebben, wat deze klachten precies zijn, en hoe ernstig ze zijn. In het LongCOVID-onderzoek vergelijken we mensen die positief testten op het coronavirus met mensen die negatief testten, of niet getest zijn. Kijk voor meer informatie over het onderzoek en deelname  op LongCOVID-onderzoek 

 

Ondersteuning voor Long COVID patiënten 

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, werkt de organisatie C-support voor COVID-19 patiënten die langdurig klachten ondervinden van een coronabesmetting. C-support informeert, adviseert en ondersteunt hen op alle leefgebieden waarop deze complexe en nog onbekende ziekte ingrijpt: gezondheid, (psycho)sociaal en werk & inkomen. Kijk voor meer informatie op www.c-support.nu

Video Vier vragen over LongCOVID-onderzoek

TESSA VAN DER MAADEN:
Sommige mensen ontwikkelen na corona langdurige gezondheidsklachten.
Wij willen weten om hoeveel mensen dat gaat en wat die klachten precies inhouden.
Een deel van de mensen houdt na besmetting met het coronavirus nog langdurige klachten.
En gaat vaak, maar niet altijd over extreme vermoeidheid en benauwdheid, verwardheid en bijvoorbeeld verlies van concentratie.
Gezamenlijk noemen we die klachten 'Long COVID'.
Deze klachten komen nietalleen maar voor bij mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen of mensen met onderliggend lijden.
Maar ook juist bij jonge en gezonde mensen.
We willen meer weten over hoeveel mensen deze klachten ontwikkelen.
Wat die precies inhouden.
En of het bij bepaalde mensen vaker voorkomt dan bij anderen.

We vragen de deelnemers van het onderzoek om een jaar lang regelmatig een vragenlijst in te vullen.
De vragen in die lijst gaan bijvoorbeeld over je gezondheid, over vaccinaties, over zorggebruik en medicijnen en over testen op het coronavirus.
Het is heel erg belangrijk dat deelnemers dat jaar lang ook echt alle vragenlijsten invullen.
Zodat we betrouwbare resultaten hebben over een langere periode.
Naast de mensen die positief testen op het coronavirus vragen we ook een groep van
mensen die negatief getest zijn en mensen die geen klachten hebben en ook niet getest zijn om de vragenlijsten in te vullen, ter vergelijking.

Iedereen in Nederland kan deelnemen aan het LongCOVID-onderzoek.
Het onderzoek richt zich op de mensen die kortgeleden positief getest zijn op het coronavirus.
Voor die mensen is het heel belangrijk dat zij binnen zeven dagen na een positieve test starten met deelname aan het onderzoek.
Alleen dan kunnen we een volledig beeld krijgen van hoe de klachten zich ontwikkelen.
Ook de mensen die al langdurige klachten hebben na corona kunnen deelnemen aan het onderzoek.
Maar de gegevens van die mensen worden wel apart van de andere groep geanalyseerd.

Mensen kunnen zichzelf aanmelden via de website.
Mensen die net positief getest zijn kunnen ook uitgenodigd worden door de GGD om deel te nemen aan het onderzoek.

Meer informatie is te vinden op longcovid.rivm.nl