De maatschappelijke klankbordgroep voor het onderzoeksprogramma luchtkwaliteit en COVID-19 is opgericht om te toetsen of het onderzoek antwoord geeft op de vragen die leven in de maatschappij. Ook toetsen en denken de leden mee over de begrijpelijkheid van de informatie en communicatie over de uiteindelijke eindresultaten.

De klankbordgroep bestaat uit een brede vertegenwoordiging van (overkoepelende) organisaties die in aanraking komen met de onderwerpen luchtkwaliteit en COVID-19: landelijke en regionale overheden, landbouwbedrijven en industrie en patiëntenvertegenwoordiging.

De leden van de klankbordgroep komen twee keer per jaar bij elkaar. Zij worden dan geïnformeerd over (de voortgang van) het onderzoek en om te toetsen of het onderzoek antwoord geeft op de vragen die er leven bij de organisaties.

Bijeenkomst 16 oktober 2023
Met de klankbordgroepleden zijn de resultaten van het onderzoek en de communicatieboodschappen besproken. Zij hebben input en feedback gegeven op de begrijpelijkheid hiervan. Ook hebben zij nagedacht over de implicaties van de conclusies van het onderzoek voor hun eigen achterban en aandachtspunten voor de communicatie meegegeven.

Bijeenkomst 5 december 2022
Tijdens de bijeenkomst op 5 december 2022 werden eerste voorlopige resultaten van het onderzoek (vertrouwelijk) gedeeld met de klankbordgroepleden. Ook is een presentatie gegeven over de berekening van de bronbijdrage van de luchtkwaliteit die in dit onderzoek wordt gebruikt.  

Bijeenkomst 5 april 2022
De bijeenkomst op 5 april werd gebruikt om toelichting te geven op de verdere invulling van het onderzoeksprogramma. Daarnaast is een presentatie gegeven over de leden van de wetenschappelijke adviescommissie van het onderzoek. Ook is gesproken over communicatie en zijn inzichten gedeeld over toegankelijke publiekscommunicatie.

Bijeenkomst december 2021
Op 9 december 2021 kwamen de leden van de maatschappelijke klankbordgroep voor het onderzoeksprogramma Luchtkwaliteit en COVID-19 voor het eerst bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomst hebben de deelnemers aan de klankbordgroep kennis gemaakt met elkaar en met het programmateam van het RIVM. Daarna heeft het programmateam een presentatie gegeven over de onderzoeksopzet en planning, is er gediscussieerd over de rol van de maatschappelijke klankbordgroep en is er iets verteld over communicatie over het onderwerp en het onderzoeksprogramma.