Een deel van de mensen houdt na een besmetting met SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 langdurig klachten. Dat wordt ‘Long COVID’ of 'PASC' (Post-Acute Sequelae of SARS-CoV-2 Infection) genoemd. Deze klachten kunnen tot enkele weken, maar soms meerdere maanden na een infectie met COVID-19 aanhouden.

Wat zijn de klachten bij Long COVID?

Mensen met Long COVID hebben klachten zoals vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst, spierpijn, hoofdpijn, hartkloppingen, aanhoudende verhoging, langdurig verlies van reukvermogen, of kampen met een depressie of vergeetachtigheid. Dat laatste wordt vaak ‘brain fog’ genoemd. Sommige van die klachten blijven lang bestaan, maar de ernst ervan kan wel afnemen in de loop van de tijd.

Wie heeft meer kans op Long COVID?

We weten nog niet precies waarom sommige mensen lang klachten houden na een infectie met SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2. Er lijkt een verband te zijn met een hogere leeftijd en de hoeveelheid klachten die iemand heeft in de eerste fase van de besmetting. Ook mensen die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen, of een verhoogd BMIBody Mass Index of astma hebben, lijken vaker langdurig klachten te houden na een besmetting. Maar ook mensen die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen kunnen deze klachten houden. Het lijkt dat Long COVID vaker voorkomt bij vrouwen. Na een ernstige infectie kunnen patiënten soms maanden na ontslag uit het ziekenhuis nog een verminderde longfunctie hebben en zijn er afwijkingen van de longen op röntgenfoto’s of longscans te zien.

Hoe vaak komt Long COVID voor?

Dat is nog niet zeker. Volgens een eerste schatting heeft maximaal 1 op de 5 personen 4 of 5 weken na een positieve test nog klachten. Dat aantal neemt verder af 12 weken of langer na de besmetting. Er is nog geen optimale behandeling voor Long COVID. Daarom wordt wereldwijd onderzoek gedaan naar Long COVID.

Long COVID-onderzoek

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voert een eigen onderzoek uit om meer te weten komen over het aantal mensen dat na COVID-19 nog langdurig last heeft van klachten als benauwdheid, pijn en vermoeidheid. Kijk voor meer informatie over dat onderzoek op de onderzoekspagina, of meld je aan als je wilt deelnemen aan het onderzoek.

Ondersteuning voor Long COVID patiënten 

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, werkt de organisatie C-support voor COVID-19 patiënten die langdurig klachten ondervinden van een coronabesmetting. C-support informeert, adviseert en ondersteunt hen op alle leefgebieden waarop deze complexe en nog onbekende ziekte ingrijpt: gezondheid, (psycho)sociaal en werk & inkomen. Kijk voor meer informatie op www.c-support.nu