Het RIVM houdt op verschillende manieren de verspreiding van infectieziekten, zoals corona, griep of het RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus in de gaten. Met Infectieradar brengen we in kaart of mensen in Nederland klachten hebben die kunnen wijzen op besmetting met een infectie. Op dit moment ligt de focus van Infectieradar op de verspreiding van het coronavirus. 

Door bij te houden of mensen in Nederland klachten hebben die kunnen wijzen op corona kunnen we een mogelijke opleving van het virus snel zien. En ook als mensen minder klachten hebben, is dit een belangrijk signaal. Zo kunnen we samen vinger aan de pols houden. Infectieradar is daarmee een belangrijke toevoeging aan bijvoorbeeld de cijfers uit de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-teststraten, de ziekenhuisopnames, de Nivel peilstations en andere onderzoeken van het RIVM over COVID-19.

Hoe werkt Infectieradar?

In Nederland kan iedereen, ongeacht leeftijd, meedoen aan Infectieradar. Het maakt niet uit of deelnemers gevaccineerd zijn tegen infectieziekten zoals corona of griep of dat er sprake is van chronische klachten. Na aanmelding krijgen de deelnemers wekelijks een vragenlijst via de e-mail. Daarin wordt gevraagd of zij in de afgelopen week klachten hebben gehad zoals hoesten, niesen, koorts of keelpijn. Ook als er geen klachten zijn geweest, is het invullen van de vragenlijst van belang. Zo kan het RIVM volgen hoe gezondheidsklachten verspreid zijn in Nederland en hoe zich dat ontwikkelt in de tijd. Die gegevens kunnen we gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek naar de verspreiding van COVID-19.

Uitbreiding onderzoek

In het najaar van 2022 wordt het onderzoek via Infectieradar uitgebreid met een zelftest-onderzoek. Deelnemers aan dit onderzoek kan worden gevraagd om een neus- en keelmonster af te nemen als zij een corona zelftest hebben gedaan. Het RIVM onderzoekt of dit monster het coronavirus, een influenzavirus of een verkoudheidsvirus bevat. De uitslag wordt teruggekoppeld aan de deelnemer. Dit is geen officiële medische uitslag. Met dit onderzoek krijgen we nog beter inzicht in het aantal besmettingen van virussen en welke invloed dat heeft op de gezondheid van mensen in Nederland.

video 4 vragen over infectieradar

Bekijk video: Vier vragen over Infectieradar