Het RIVM doet onderzoek naar het nieuwe coronavirus waarbij modellen worden gebruikt. Wanneer de onderzoeken zijn afgerond, publiceren we resultaten. We publiceren de onderzoeken in internationale ‘peer reviewed’ tijdschriften. Dit leidt tot open access publicaties: publicaties die voor iedereen toegankelijk zijn. Ook de codes en data die we gebruiken zijn openbaar. Hieronder vind je de modellen en publicaties die daar over gaan.

 

CoronaMelder - modelstudie naar effectiviteit

Het RIVM heeft een modelstudie uitgevoerd naar de effectiviteit van de app Coronamelder in combinatie met het testen en reguliere bron- en contactonderzoek. Het effect van de app tussen 1 december 2020 en 31 maart 2021 is met behulp van modelberekeningen geschat. Het rapport maakte deel uit een bredere evaluatie van de app (Evaluatie CoronaMelder- Een overzicht na 9 maanden) in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Deze evaluatie werd op 28 mei 2021 naar de Tweede Kamer werd gestuurd. Het rapport en de broncode van het model zijn openbaar.

Document: CoronaMelder - modelstudie naar effectiviteit. Digitaal contactonderzoek in de bestrijding van COVID-19

Zie ook: Code simulatiemodel

The expected outcome of COVID-19 vaccination strategies

De verwachte uitkomsten van COVID-19 vaccinatie strategieën
Het ministerie VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft de Gezondheidsraad gevraagd adviezen te geven over de COVID-19-vaccinatie. Om de Gezondheidsraad en VWS hierbij te ondersteunen heeft het RIVM berekeningen gedaan over de ziektelast door COVID-19 en de verwachte impact van vaccinatie tegen COVID-19. In deze publicatie staan de uitkomsten van deze berekeningen. Het is een aanvulling op een eerder rapport van het RIVM (rapportnummer 2020-0151) dat in 2020 verscheen.

Document: The expected outcome of COVID-19 vaccination strategies

Eerder RIVM rapport:  COVID-19 / SARS-CoV-2 : Background information for the Health Council

Update COVID-19 testvraag 21 oktober 2020

Document: Update testvraag 21 oktober 2020

Schatting testvraag bij uitgebreid moleculair testen

Document: Schatting testvraag bij uitgebreid moleculair testen COVID-19

Onderzoek naar incubatietijd van COVID-19

Artikel: Incubatieperiode 2019 nieuw coronavirus

IC-bezetting

Voor het geven van prognoses van opnames van mensen met COVID-19 in het ziekenhuis of op de Intensive Care (IC intensive care (intensive care)) heeft het RIVM een transmissiemodel ontwikkeld. De uitkomsten van dit model worden regelmatig gepresenteerd in de technische briefings aan de Tweede Kamer over de bestrijding van het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2. Onderstaand artikel bevat een eerste beschrijving van het transmissiemodel. Dit artikel is gericht op wetenschappers en onderzoekers die meer over het model willen weten.  De informatie in dit artikel wordt op basis van actuele informatie steeds bijgewerkt. Het is dan ook een ‘levend’ document.

Rapport: Beschrijving transmissiemodel berekening zorgbelasting COVID-19 (8 december 2021, voorlopige versie)

Het soort transmissiemodel is standaard, het RIVM gebruikt hetzelfde soort model voor het modelleren van andere infectieziekten. Een voorbeeld van dit model staat in onderstaand artikel.

Artikel: leeftijdsgestructureerd SEIR-model