Hier vindt u informatie die u als huisarts of huisartsenpost (HAPhuisartsenpost) nodig heeft voor de uitvoering van de coronavaccinatie van instellingbewoners.

Welke bewoners?

In de werkinstructie Vaccinatie cliënten onder verantwoordelijkheid van de huisarts staat beschreven welke bewoners in aanmerking komen voor de vaccinatie door de HAPhuisartsenpost, met het vaccin van Moderna of Comirnaty van BioNTech/Pfizer. De werkinstructies staan onderdaan deze pagina.

Vaccins

Voor deze doelgroep wordt zowel het vaccin Moderna als BioNTech/Pfizer ingezet. De HAP’s zouden in eerste instantie alleen met het vaccin van Moderna vaccineren. Door ook het vaccin van BioNTech/Pfizer in te zetten voor deze doelgroep, worden de kwetsbare mensen in de instellingen sneller gevaccineerd.

Voor ieder vaccin is een aparte werkinstructie gemaakt. Het is dus belangrijk dat u de werkinstructie leest dat past bij het vaccin dat voor uw cliënten wordt ingezet. De werkinstructies vindt u onderaan deze pagina.

Op de linkpagina van InEen worden praktische informatie en ervaringen gedeeld door en voor HAP's.

Uitnodigingen

De instellingen inventariseren welke cliënten in aanmerking komen voor vaccinatie via de HAP en leveren de lijsten aan bij de regionale HAP. Op deze lijsten staan zowel de naam van cliënten als de huisartspraktijk waar de client aan verbonden is. Vervolgens stemmen de HAP en de huisartsen de contra-indicaties voor de betrokken cliënten af waarna de vaccinatierondes vanuit de HAP worden ingepland. 

De instellingen versturen de uitnodiging naar de cliënten. Wij adviseren u hiervoor het uitnodigingspakket te gebruiken dat u onderaan deze pagina vindt. Het uitnodigingspakket bevat een brief, toestemmingsformulier, informatie over het vaccin en uitleg over de vaccinatie. Daarnaast is er een praatplaat die begeleiders kunnen gebruiken om het onderwerp te bespreken met de bewoners. 

Schriftelijke toestemming

Er is schriftelijke toestemming nodig voor de vaccinatie en voor de registratie van gegevens. Instellingen verzamelen deze toestemming en de HAP controleert deze voorafgaand aan de vaccinatie. Hiervoor gebruikt u het toestemmingsformulier. Voor ieder vaccin is een apart toestemmingsformulier gemaakt, deze vindt u onderaan deze pagina. 

Bestellen Moderna vaccin

De HAP bestelt vaccins en toebehoren voor het Moderna vaccin bij de Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (SNPGStichting Nationaal Programma Grieppreventie). Als u zich voor het eerst aanmeldt, worden de inlogcodes voor de SNPG bestelapplicatie telefonisch aan u doorgegeven. Het kan een paar dagen duren voordat u deze ontvangt. Als u vragen heeft over het aanmelden in de SNPG bestelapplicatie, bel dan naar 088-6788900, (optie 1). Bent u aangemeld en heeft u vragen over het bestelproces? Neem dan contact op met SNPG via 0900-4743777 of covid19@snpg.nl. Meer informatie over de bestelprocedure van het Moderna vaccin vindt u in de werkinstructie onderaan deze pagina.

Bestellen Comirnaty vaccin van BioNTech/Pfizer

De HAP’s geven de bestelling van het aantal vaccins door aan het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, alsmede AGBAlgemeen GegevensBeheer code, afleveradres, naam en telefoonnummer van de persoon die de bestelling in ontvangst neemt. Meer informatie over de bestelprocedure van het BioNTech/Pfizer vaccin vindt u in de werkinstructie onderaan deze pagina.

Levering vaccins

Als u een bestelbevestiging heeft ontvangen kunt u ervan uitgaan dat uw bestelling geleverd wordt. Meer informatie over de levering staat in de werkinstructies. Heeft u hier nog vragen over? Bel dan naar 088-6788900, (optie 1).

Vaccineren van bewoners in quarantaine

Er zijn bewoners die in quarantaine zitten vanwege recent contact met een besmet persoon met COVID-19, maar van wie het onbekend is of ze zelf zijn besmet. Deze bewoners mogen in principe worden gevaccineerd als zij zelf geen klachten hebben die passen bij een COVID-19-infectie. Zie hiervoor de Uitvoeringsrichtlijn, bijlage 4 (Vaccineren tijdens de COVID-19-pandemie). Wilt u ondersteuning bij het beoordelen van uw situatie, bel dan naar 088-6788900, optie 2.

Teveel vaccins door onvoorziene omstandigheden?

Wanneer u dichte flacons overhoudt, dan mag u dit niet als spillage wegprikken. Bij het overblijven van dichte flacons moet de instelling dit doorgeven aan het RIVM door een mail te sturen naar vaccinmakelaar@rivm.nl. Vul de checklist in voor het betreffende vaccin en stuur deze mee in de mail (de checklists vindt u onderaan deze pagina).

Een RIVM-medewerker neemt vervolgens contact met u op om te kijken wat er mogelijk is. Indien vaccin op goede wijze bewaard is brengen wij aanbieder en ontvanger samen. Wij vragen u dit zo snel mogelijk te doen, zodat er voldoende tijd is om de procedure te doorlopen.

Formulieren en documenten

Hieronder vindt u de toestemmingsformulieren en andere documenten die meegestuurd worden met de uitnodigingen voor bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorg. Van de werkinstructie zijn twee verschillende versies beschikbaar: een versie voor het vaccin Comirnaty van BioNTech/Pfizer en een versie voor het vaccin Moderna.