Een grote groep bewoners van instellingen, die onder medische verantwoordelijkheid van de huisarts vallen, zijn al gevaccineerd door de huisartsenposten (HAPhuisartsenpost). De bewoners die nog niet gevaccineerd zijn kunt u aanmelden bij mobiele vaccinatieteams. Zij nemen de vaccinatie van deze doelgroep over van de HAP.

Op deze pagina vindt u informatie die u als instelling nodig heeft voor de uitvoering van de coronavaccinatie van uw bewoners door mobiele vaccinatieteams.

Welke bewoners?

In de werkinstructie instellingen veegronde instellingen HA staat beschreven welke bewoners in aanmerking komen voor de vaccinatie door de mobiele vaccinatieteams.

Vaccins

Voor deze doelgroep wordt zowel het vaccin Moderna als BioNTech/Pfizer ingezet. Voor de eerste en tweede vaccinatie wordt altijd hetzelfde vaccin gebruikt.

Aanmelden

De instellingen inventariseren in overleg met de huisarts welke cliënten in aanmerking komen voor vaccinatie via de mobiele vaccinatieteams.
O
m bewoners aan te melden moet de instelling een aanmeldformulier invullen en deze naar de mobiele vaccinatieteams mailen. In de werkinstructie instellingen veegronde instellingen HA staat uitgelegd hoe u uw bewoners kan aanmelden. Bovendien vindt u hier het aanmeldformulier.

Uitnodigingen

De instellingen versturen de uitnodiging naar de cliënten. Wij adviseren u hiervoor het uitnodigingspakket te gebruiken dat u onderaan deze pagina vindt. Het uitnodigingspakket bevat een brief, toestemmingsformulier, informatie over het vaccin en uitleg over de vaccinatie. Daarnaast is er een praatplaat die begeleiders kunnen gebruiken om het onderwerp te bespreken met de bewoners. 

Schriftelijke toestemming

Er is schriftelijke toestemming nodig voor de vaccinatie en voor de registratie van gegevens. Instellingen verzamelen deze toestemming en het mobiele vaccinatieteam controleert de toestemming voorafgaand aan de vaccinatie. Voor ieder vaccin is een apart toestemmingsformulier gemaakt, deze vindt u onderaan deze pagina. 

Bestellen en leveren vaccins

Voor het bestellen en leveren van de vaccins hoeft de instelling niets te doen. De mobiele vaccinatieteams stemmen dit af met het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Vaccineren van bewoners in quarantaine

Er zijn bewoners die in quarantaine zitten vanwege recent contact met een besmet persoon met COVID-19, maar van wie het onbekend is of ze zelf zijn besmet. Deze bewoners mogen in principe worden gevaccineerd als zij zelf geen klachten hebben die passen bij een COVID-19-infectie. Zie hiervoor de Uitvoeringsrichtlijn, bijlage 4 (Vaccineren tijdens de COVID-19-pandemie). Wilt u ondersteuning bij het beoordelen van uw situatie, bel dan naar 088-6788900, optie 2.

Interval eerste en tweede vaccinatie

Het geadviseerde interval voor Moderna is minimaal 28 dagen. Het geadviseerde interval voor BioNTech/Pfizer is minimaal 21 dagen. In de uitvoeringsrichtlijn vindt u alle informatie over de toediening van het vaccin en het interval tussen de eerste en tweede vaccinatie. Als door omstandigheden van dit interval wordt afgeweken hoeft geen derde vaccinatie gegeven te worden. 

Als u verder vragen heeft over het interval kunt u bellen naar: (088) 678 89 00, Beloptie 2 (08.30-20.00) voor medisch-inhoudelijke vragen

Kleinschalige wooninitiatieven: bewoners Wlz-ggz

Mensen met een Wlz-ggzgeestelijke gezondheidszorg indicatie die in een kleinschalige woonvorm wonen, kunnen zich binnenkort laten vaccineren tegen corona. Dat geldt ook voor hun medebewoners. Deze woonvormen kunnen zich nu melden bij een contactpunt.

 

Formulieren en documenten

Hieronder vindt u de toestemmingsformulieren en andere documenten die meegestuurd worden met de uitnodigingen voor bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorg. Van de werkinstructie zijn twee verschillende versies beschikbaar: een versie voor het vaccin Comirnaty van BioNTech/Pfizer en een versie voor het vaccin Moderna.