Een grote groep bewoners van instellingen, die onder medische verantwoordelijkheid van de huisarts vallen, zijn al gevaccineerd door de huisartsenposten (HAP huisartsenpost (huisartsenpost)). De bewoners die nog niet gevaccineerd zijn kunt u aanmelden voor vaccinatie. Indien zij mobiel zijn, kunt u deze patiënten aanmelden voor vaccinatie bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Indien zij niet mobiel zijn, kunt u ze aanmelden bij mobiele vaccinatieteams of kan de huisarts deze patiënt vaccineren in de instelling. 

Op deze pagina vindt u informatie die u als instelling nodig heeft voor de uitvoering van de coronavaccinatie van uw bewoners.

Welke bewoners?

In de werkinstructie instellingen veegronde instellingen HA staat beschreven welke bewoners in aanmerking komen voor de vaccinatie door de mobiele vaccinatieteams.

Aanmelden

De instellingen inventariseren in overleg met de huisarts welke cliënten in aanmerking komen voor vaccinatie via de mobiele vaccinatieteams en welke cliënten in aanmerking komen voor vaccinatie via de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).
Om bewoners aan te melden moet de instelling een aanmeldformulier invullen. In de werkinstructie instellingen veegronde instellingen HA staat uitgelegd hoe u uw bewoners kan aanmelden. Hier vindt u het aanmeldformulier.

Uitnodigingen

De instellingen versturen de uitnodiging naar de cliënten. Wij adviseren u hiervoor het uitnodigingspakket te gebruiken dat u onderaan deze pagina vindt. Het uitnodigingspakket bevat een brief, toestemmingsformulier, informatie over het vaccin en uitleg over de vaccinatie. Daarnaast is er een praatplaat die begeleiders kunnen gebruiken om het onderwerp te bespreken met de bewoners. 

Schriftelijke toestemming

Er is schriftelijke toestemming nodig voor de vaccinatie en voor de registratie van gegevens. Instellingen verzamelen deze toestemming en het mobiele vaccinatieteam controleert de toestemming voorafgaand aan de vaccinatie. Voor ieder vaccin is een apart toestemmingsformulier gemaakt, deze vindt u onderaan deze pagina. 

Formulieren en documenten

Hieronder vindt u de toestemmingsformulieren en andere documenten die meegestuurd worden met de uitnodigingen voor bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorg. Van de werkinstructie zijn twee verschillende versies beschikbaar: een versie voor het vaccin Comirnaty van BioNTech/Pfizer en een versie voor het vaccin Moderna.