Document waarin per doelgroep de financiering van zorg bij tuberculose wordt uitgelegd. Hyperlinks in het document verwijzen naar:

  • internetpagina’s van organisaties die verantwoordelijk zijn voor de financiering van zorg,
  • handleidingen en protocollen.