Het doel van dit format voor regionale rapportages is de definitie van eenzelfde wijze verzamelde, geregistreerde en gerapporteerde gegevens op basis waarvan vergelijk met andere GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en, tbc Tuberculose (Tuberculose)-regio’s of landelijke gegevens mogelijk is.
Deze gegevens zijn bedoeld voor:

  • regionale surveillance en epidemiologie
  • managementinformatie
  • verstrekking op aanvraag aan landelijke organisaties ( KNCV Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation (Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation), Cib Centrum Infectieziektebestrijding (Centrum Infectieziektebestrijding), IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg (Inspectie voor de Gezondheidszorg))