CPT Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding) | wetgeving | gepubliceerd 1 december 2021

In deze AMvB worden de taken van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en de eisen die aan de diverse deskundigen worden gesteld uitgewerkt, zie voor dit laatste artikel 17, lid 3 b,c.