CPT Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding) | wetgeving | gepubliceerd 1 december 2021

In deze AMvB worden enkele artikelen uit de Kernenergiewet, Arbeidsomstandighedenwet en de wet BIG Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) uitgewerkt, o.a. regels m.b.t. de vergunning, toezicht en regels m.b.t. ontvangen stralingsdoses.