CPT Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding) | wetgeving | gepubliceerd 1 december 2021

In deze AMvB worden zaken met betrekking tot de Wet op het bevolkingsonderzoek uitgewerkt, met name het informeren van de cliënt en de procedure van aanvragen.