CPT Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding) | wetgeving | gepubliceerd 1 december 2021

Advies van de Commissie Wet bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad waarin de vergunningaanvraag voor tuberculosescreening wordt beoordeeld.

'Gezondheidsraad. Wet bevolkingsonderzoek - tuberculosescreening'  is hier te downloaden als PDF Portable Document Format (Portable Document Format).