CPT Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding) | Over CPT | gepubliceerd 1 december 2021

Foto: ©WHO World Health Organization (World Health Organization) Europe / Carl Cordonnier

De tbc Tuberculose (Tuberculose)-bestrijding wordt in Nederland uitgevoerd door 25 GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en, samenwerkend in 4 regionale expertisecentra, en in samenwerking met de klinisch werkzame specialisten en de huisartsen. De Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding)) beoogt een spin in dit bestrijdingsweb te zijn. Zij vormt het landelijke, multidisciplinaire overleg van professionals in de tbc-bestrijding en stelt zich een samenhangende en kwalitatief hoogwaardige bestrijding van tuberculose in Nederland ten doel.

De CPT beheert haar documenten in de Regelgeving Praktische Tuberculose (RPT), dit is een geheel van wetgeving, richtlijnen, protocollen, werkinstructies en adviezen. De richtlijnen worden vaak in samenwerking met andere beroepsverenigingen/organisaties gemaakt. In de CPT-vergaderingen worden de documenten besproken en vastgesteld.
 

Dagelijks bestuur CPT

  • Voorzitter: W. Meijer, stafarts tuberculosebestrijding M&G maatschappij&gezondheid (maatschappij&gezondheid), GGD Amsterdam, REC Noord-West
  • Vice-voorzitter: U. Rai, arts tuberculosebestrijding M&G, GGD Rotterdam-Rijnmond, REC Zuid-Holland
  • Secretaris: G. de Vries, arts tuberculosebestrijding M&G, Centrum Infectieziektebestrijding (CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)), RIVM
  • Ondersteuning: LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)-redactie, Centrum Infectieziektebestrijding (CIb), RIVM


Contact

De CPT is te bereiken via het secretariaat van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI), Centrum Infectieziektebestrijding (CIb), RIVM via lci@rivm.nl of +31 88 689 70 00.