In de handleiding Diagnoses, Interventies en Resultaten van zorg (DIR) worden drie verpleegkundige standaarden specifiek voor de tuberculosebestrijding beschreven, te weten Therapietrouw, Therapie-ontrouw en Dreigend Infectiegevaar.