In deze handleiding van de nieuwe Verpleegkundige Anamneselijst (VAL) wordt toegelicht hoe de VAL tot stand is gekomen en hoe de sociaal verpleegkundige de lijst gebruikt.