Richtlijn van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose)), primair bedoeld voor longartsen en artsen werkzaam in de tbc Tuberculose (Tuberculose)-bestrijding. Doel van de richtlijn is om aan te geven welke medicamenteuze behandeling moet worden voorgeschreven aan patiënten met tuberculose.