Werkinstructie beschrijft de procedure rondom het afnemen van sputum. Achtereenvolgens wordt de procedure rondom de spontane sputumafname als afname met behulp van sputuminductie toegelicht.