Richtlijn waarin de tuberculose-infectierisico’s voor gezondheidswerkers worden beschreven. Een risicoclassificatie van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en wordt gegeven waarna vervolgens aanbevelingen op het gebied van publieke ruimten, algemene functieruimten en speciale functieruimten worden gedaan.