Richtlijn waarin de tuberculose-infectierisico’s voor gezondheidswerkers worden beschreven. Een risicoclassificatie van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en wordt gegeven waarna vervolgens aanbevelingen op het gebied van publieke ruimten, algemene functieruimten en speciale functieruimten worden gedaan.

Gerelateerde onderwerpen