De leidraad beoogt een beschrijving te geven van de indicatiestelling en geeft aanbevelingen omtrent het te volgen beleid.