In deze richtlijn zijn de aanbevolen interventies voor reizigers beschreven. In stappenplannen en stroomschema’s zijn de diverse interventies vervolgens uitgewerkt.