CSOIL model voor berekening van de blootstelling aan verontreinigde landbodems (model voor berekening van de blootstelling aan verontreinigde landbodems) is een model voor de beoordeling van gezondheidsrisico’s bij bodemverontreiniging

Het model CSOIL model voor berekening van de blootstelling aan verontreinigde landbodems (model voor berekening van de blootstelling aan verontreinigde landbodems) berekent de risico's voor mensen die aan verontreiniging in de bodem worden blootgesteld. De mens kan via verschillende routes (bodem, lucht, water en gewassen) in aanraking komen met bodemverontreiniging. Het bodemgebruik, bijvoorbeeld  wonen, moestuinen of kinderspeelplaatsen, bepaalt de mate van blootstelling. Daarnaast zijn ook de fysisch-chemische eigenschappen van de verontreinigingen in de bodem, de bodemlucht (de lucht tussen de bodemdeeltjes) en het grondwater van invloed. De blootstelling en de toxiciteit van de verontreinigende stof(fen) bepalen uiteindelijk het risico.

Het blootstellingsmodel CSOIL

Met CSOIL model voor berekening van de blootstelling aan verontreinigde landbodems (model voor berekening van de blootstelling aan verontreinigde landbodems) kan ook de maximale concentratie van een verontreinigende stof in de bodem worden berekend die nog veilig is voor de mens. Deze risicogrenswaarde voor de mens is mede van invloed op de hoogte van de interventiewaarde en andere bodemnormen. Met de interventiewaarde bodem kan onderscheid worden gemaakt tussen licht verontreinigde bodem en ernstig verontreinigde bodems. Bij overschrijding van de interventiewaarden wordt bepaald of spoedeisende sanering noodzakelijk is. Dit gebeurt met het model Sanscrit.

Bepalingen over spoedeisendheid en overige toepassingen van CSOIL zijn te vinden via de website https://www.risicotoolboxbodem.nl/. Om gebruik te kunnen maken van de modules, is het nodig om u eerst te registreren.

CSOIL onder de omgevingswet

Het CSOIL model voor berekening van de blootstelling aan verontreinigde landbodems (model voor berekening van de blootstelling aan verontreinigde landbodems) model is in 2020 geactualiseerd wat geleid heeft tot de nieuwste modelversie: CSOIL 2020. Deze nieuwste versie zal de rekenmotor zijn achter nieuwe modules in de Risicotoolbox bodem die nu ontwikkeld worden voor toepassing met betrekking tot bodembeheer onder de Omgevingswet.

Meer informatie en toegang tot het model

CSOIL model voor berekening van de blootstelling aan verontreinigde landbodems (model voor berekening van de blootstelling aan verontreinigde landbodems) is een model voor experts om de risico's van bodemverontreiniging te onderzoeken. Het model is in 2020 geactualiseerd en kan vrij gebruikt worden. Downloaden kan via www.rivm.nl/form/csoil. Voor vragen over het model CSOIL kunt u contact opnemen via csoil@rivm.nl