Het RIVM heeft een update voor het blootstellingsmodel CSOIL model voor berekening van de blootstelling aan verontreinigde landbodems (model voor berekening van de blootstelling aan verontreinigde landbodems) 2020 ontwikkeld. Met dit rekenmodel wordt berekend in welke mate mensen gedurende hun hele leven blootstaan aan bodemvervuiling. Blootstelling aan stoffen uit een vervuilde bodem kan namelijk schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. Deze blootstelling kan gebeuren door bijvoorbeeld groente en fruit uit eigen tuin te eten. De overheid gebruikt het CSOIL-model om de normen voor de kwaliteit van de bodem te bepalen.

Door de update sluit CSOIL model voor berekening van de blootstelling aan verontreinigde landbodems (model voor berekening van de blootstelling aan verontreinigde landbodems) 2020 aan op nieuwe ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie)-besturingssystemen en wetenschappelijke kennis. Ook kan het model hierdoor aansluiten op de nieuwste versie van de Risicotoolbox bodem (www.risicotoolboxbodem.nl), die de blootstellingsberekeningen van CSOIL gebruikt. Met deze toolbox kan bijvoorbeeld worden bepaald of grond veilig mag worden (her-)gebruikt.

Omgevingswet

De Risicotoolbox bodem zal het komende jaar aangevuld worden met modules op basis van CSOIL 2020. Deze nieuwe modules zijn nodig voor de omgevingswet, die naar verwachting op 1 januari 2022 in werking treedt. Voor onderzoekers komt CSOIL 2020 als losstaand model beschikbaar.