Deze pagina biedt een overzicht van data, grafieken en kaarten op het raakvlak van Leefomgeving en Gezondheid.
Deze informatie is merendeels ook beschikbaar voor hergebruik .

Heeft u meer behoefte aan algemene achtergrondinformatie? Ga dan naar de Landingspagina Gezonde Leefomgeving.

Gezondheid Zorg

Informatie Volksgezondheid met data en kaarten over ziekten, gezondheid, zorg en kosten.

Monitors

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst ’en, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  en CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Centraal Bureau voor de Statistiek  onderzoeken gezondheid, leefstijl en hinder op lokaal, regio & landelijk niveau.

Regio in beeld

Regiobeeld biedt cijfers en grafieken over zorg, gezondheid & leefstijl, bevolking en sociale omgeving. 

Wijk en Buurt

Kaarten en cijfers over gezondheid, leefstijl, participatie en hinder op wijk- en buurtniveau.

Milieu Meetnetten

Luchtmeetnet

Diverse meetnetten bewaken de milieukwaliteit en de voortgang van het milieubeleid in Nederland.

RIVM Open Data Statline

Open Data van het RIVM en samenwerkende organisaties over verschillende thema's.

Atlas Leefomgeving

Kaarten over de leefomgeving en duiding, oa. informatie over de impact op de gezondheid.

Atlas Natuurlijk Kapitaal

Kaarten en achtergrondinformatie over natuurlijke hulpbronnen, oa. water, voedsel & groene recreatie. 

Energie Atlas

Kaarten met duiding over traditionele en duurzame energie in Nederland.

Emissieregistratie

Nederlandse emissies naar lucht, water en bodem van circa 350 verontreinigende stoffen op kaarten, in grafieken en tabellen

Sport en bewegen

Feiten en cijfers over sport en bewegen en informatie over sportbeleid en lokale sporttoekomstverkenning.