Met een aantal meetnetten en meetprogramma's bewaakt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de milieukwaliteit en de voortgang van het milieubeleid in Nederland. Daartoe zijn in heel Nederland meetpunten en meetstations ingericht voor de verschillende milieucompartimenten zoals lucht, bodem en water.

Meetnetten

Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

koeien in wei

Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

auto's op snelweg

Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit

sloot

Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit

Nationaal Meetnet Radioactiviteit

man in veiligheidspak

Nationaal Meetnet Radioactiviteit

Trendmeetnet Geluid

Trendmeetnet Geluid

Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden

koeien in de wei

Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden

TrendMeetnet Verzuring

Heide en bos

TrendMeetnet Verzuring

Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit

hand met bodemmonster

Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit