Met een aantal meetnetten en meetprogramma's bewaakt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de milieukwaliteit en de voortgang van het milieubeleid in Nederland. Daartoe zijn in heel Nederland meetpunten en meetstations ingericht voor de verschillende milieucompartimenten zoals lucht, bodem en water.

Thumbnail

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu exploiteert de volgende meetnetten:

Informatie per meetnet

Op de startpagina van ieder meetnet wordt kort de opzet en de doelstelling ervan weergegeven. Daarnaast is voor vrijwel alle meetnetten informatie beschikbaar over de metingen zelf, de meetlocaties, de meetresultaten en eventuele relevante ontwikkelingen.

Wat doet het RIVM?

  • Bewaakt de milieukwaliteit in Nederland
  • Ontwikkelt daarvoor de meetstrategie├źn
  • Stelt de gewenste meetmethoden vast
  • Stelt protocollen op voor de metingen
  • Voert de metingen uit of laat dit doen
  • Interpreteert de meetdata
  • Adviseert het beleid
  • Rapporteert aan de Nederlandse en Europese overheid