Met een aantal meetnetten en meetprogramma's bewaakt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de milieukwaliteit en de voortgang van het milieubeleid in Nederland. Daartoe zijn in heel Nederland meetpunten en meetstations ingericht voor de verschillende milieucompartimenten zoals lucht, bodem en water.

Meetnetten

Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

koeien in wei

Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

auto's op snelweg

Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit

sloot

Nationaal Meetnet Radioactiviteit

man in veiligheidspak

Trendmeetnet Geluid

Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden

koeien in de wei

TrendMeetnet Verzuring

Heide en bos

Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit

hand met bodemmonster