Zelf meetnetgegevens selecteren en weergeven in een tabel of grafiek

Gegevens uit het Basismeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid kunnen weergegeven worden in een tabel of grafiek. Ook is het mogelijk om tabellen en grafieken te downloaden.

Lees eerst de uitleg en handleiding of ga rechtstreeks naar de applicatie.