Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Het RIVM voert bijzondere diagnostiek uit voor Corynebacterium (difterie).

Waarvoor wilt u diagnostiek laten uitvoeren?

Corynebacterium diphtheriae

Corynebacterium ulcerans

Meldingsplicht

Difterie is een Groep B1 meldingsplichtige infectieziekte.