Op basis van berekeningen wordt niet verwacht dat de concentratie dioxines en dl-PCB polychlorobiphenyls (polychlorobiphenyls)’s gemeten in de sloot en de grond in de Volgermeerpolder leidt tot melk- en vleesvetgehaltes die de normen voor PCDD/F’s en som-TEQ overschrijden.

Gerelateerde onderwerpen


  • Dioxine

    Iedereen krijgt dioxines binnen, vooral door het eten van vlees, vette vis, zuivel en eieren. Dioxines kunnen bij bepaalde dosering effecten hebben op het immuunsysteem, de hersenontwikkeling en de voortplanting. Bij hele hoge doseringen kunnen ze ook kanker veroorzaken. Er zijn gezondheidskundige grenswaarden voor de hoeveelheid dioxines die mensen binnen mogen krijgen. Het RIVM onderzoekt de blootstelling van de bevolking aan dioxines via de voeding en het hiermee samenhangende gezondheidsrisico.