Naar aanleiding van een ad hoc vraag van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zijn de bronnen van de inneming van energie en de inneming van mono- en disachariden met de gegevens van de Voedselconsumptiepeiling uit 2007-2010 in kaart gebracht.

Gerelateerde onderwerpen


  • Voedselconsumptiepeiling

    In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden sinds 1987 periodiek gegevens verzameld over de voedselconsumptie en de voedingstoestand van de Nederlandse bevolking in het algemeen en van afzonderlijke bevolkingsgroepen in het bijzonder. Dit onderzoek is de Voedselconsumptiepeiling (VCP). De VCP bestaat uit verschillende deelonderzoeken (VCP's).