De RIVM Corona Gedragsunit deelt in deze brief (d.d. 14 februari 2022) de gedragsreflecties op mogelijke aanpassingen van het maatregelenpakket, opgeleverd op 11 februari 2022.