De RIVM Corona Gedragsunit deelt in deze brief (d.d. 18 december 2021) de gedragsreflecties op mogelijke aanpassingen van het maatregelenpakket, opgeleverd op 18 december 2021.

Gerelateerde onderwerpen


  • Gedragsonderzoek

    Het RIVM doet gedrags- en perceptieonderzoeken op diverse gebieden zoals COVID-19, vaccinatie, en veiligheid en milieu.