De RIVM Corona Gedragsunit deelt in deze brief (d.d. 18 december 2021) de gedragsreflecties op mogelijke aanpassingen van het maatregelenpakket, opgeleverd op 18 december 2021.

Gerelateerde onderwerpen