De RIVM Corona Gedragsunit deelt in deze brief (d.d. 1 november 2021) de gedragsreflecties op mogelijke verzwaringen van het maatregelenpakket.

Gerelateerde onderwerpen