Medicijnen zijn waardevol voor de gezondheid. Bij zowel mensen als dieren helpen medicijnen om ziektes te voorkomen, te behandelen maar ook vast te stellen. Medicijnen of resten daarvan kunnen in het milieu komen. Dat kan schadelijk zijn voor het milieu en op die manier voor mens en dier. Het RIVM doet daarom onderzoek naar de gevolgen van medicijnresten in het milieu. In oppervlaktewater zijn deze effecten al aangetoond. Voor de kwaliteit van ons drinkwater vormen medicijnresten op dit moment geen bedreiging. Het is wel belangrijk om dit goed in de gaten te blijven houden.

Bij vissen kunnen pijnstillers bijvoorbeeld weefselschade veroorzaken en anticonceptiemiddelen zorgen voor geslachtsverandering. Het gedrag van kleine waterkreeftjes en vissen kan veranderen door antipsychotica. Ook kunnen resten van medicijnen in het drinkwater komen. Deze effecten willen we voorkomen.

Het RIVM adviseert daarom over medicijnresten, het milieu en mogelijke maatregelen in de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water, zowel op nationale als regionale en lokale schaal. 
Medicijnresten kunnen ook een belangrijke rol spelen bij een veilige circulaire economie en bij  antibioticaresistentie. Dit geldt ook voor de Green Deal Duurzame Zorg