Deze brochure is gemaakt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en tot stand gekomen in samenwerking met de NVAB Wetenschappelijke vereniging van bedrijfsartsen (Wetenschappelijke vereniging van bedrijfsartsen) en RIVM.

Gerelateerde onderwerpen


  • Ascaridose

    Ascaridose is een spoelworm die bij varkens voorkomt, maar ook de mens kan besmetten.