Deze brochure is gemaakt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en tot stand gekomen in samenwerking met de NVABWetenschappelijke vereniging van bedrijfsartsen en RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.