Deze brochure is gemaakt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en tot stand gekomen in samenwerking met de NVAB Wetenschappelijke vereniging van bedrijfsartsen (Wetenschappelijke vereniging van bedrijfsartsen) en RIVM.