Sommige brandvertragers in elektronica zijn zeer zorgwekkende stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen )). Een aantal van deze brandvertragers zijn ondertussen verboden.

In de casus wordt geschetst welke uitdagingen er zijn om de materialen zoveel mogelijk te behouden, zonder dat de stoffen risico’s vormen. Er worden belemmeringen en handelingsperspectieven gegeven. In het toekomstscenario staan een aantal bijbehorende acties voor productie, gebruik en verwerking. Als dit scenario wordt gevolgd, ontstaat een veilige en circulaire keten voor elektronica. Ook wordt een voorstel gedaan hoe de aanwezigheid van ZZS in elektronica te monitoren is.