Minerale oliën kunnen schadelijke stoffen bevatten. Vooral de aromatische koolwaterstoffen (MOAH Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons)). Sommige van deze MOAHs zijn kankerverwekkend. Minerale oliën kunnen in voedsel terecht komen, bijvoorbeeld omdat ze zijn gebruikt als gewasbeschermingsmiddel. Minerale oliën kunnen ook vanuit kartonnen verpakkingen in voedsel terechtkomen.  

In deze casus wordt geschetst wat de uitdaging is bij het recyclen van papier met minerale oliën. Er worden belemmeringen en handelingsperspectieven gegeven. In het toekomstscenario staan een aantal bijhorende acties voor productie, gebruik en verwerking. Als dit scenario wordt gevolgd, ontstaat een veilige en circulaire keten voor papieren voedselverpakkingen. Ook wordt een voorstel gedaan hoe de aanwezigheid van MOAH in (gerecycled) papier te monitoren is.