Voedselverpakkingen van (gerecyclede) plastics kunnen NIAS bevatten (non-intentionally added substances). NIAS zijn chemische stoffen die niet opzettelijk zijn toegevoegd. Ze kunnen ontstaan door chemische reacties waarbij nieuwe stoffen worden gevormd. Een zorg is dat bij meer recycling van plastics, de hoeveelheid NIAS toeneemt. Het risico van NIAS op de voedselveiligheid is afhankelijk van de betreffende stof en de mate van afgifte (migratie).

In deze casus wordt geschetst welke acties nodig zijn om meer en veilig te kunnen recyclen. Er worden belemmeringen en handelingsperspectieven gegeven. Ook wordt een voorstel gedaan hoe de aanwezigheid van NIAS in plastics te monitoren is.

Gerelateerde onderwerpen


  • Circulaire economie

    Wereldwijd gebruiken we steeds meer producten. Denk daarbij aan kleding, eten, elektrische apparaten en auto's. De aarde kan dit op een gegeven moment niet meer aan. Daarom gaat Nederland toewerken naar een circulaire economie: een wereld waarin we zo zoveel mogelijk hergebruiken en zo weinig mogelijk weggooien. We gaan dan zo zuinig en slim mogelijk om met grondstoffen. Dit zijn de materialen en stoffen om deze producten te maken.