Deze dataset maakt onderdeel uit van het rapport Monitor stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden 2022, W. A. Marra et al. Rapportnummer 2022-0120. 

Het bestand bevat de onderliggende gegevens en een beschrijving van de herkomst van deze gegevens van de figuren uit het rapport in Excel-formaat.