Het Expertisepunt Windenergie en Gezondheid houdt voor haar kennisbasis de wetenschappelijke literatuur bij over windenergie en gezondheid. Elke drie maanden wordt een overzicht gemaakt van de nieuwgevonden wetenschappelijke en grijze literatuur.
Periode: oktober t/m december 2023

Gerelateerde onderwerpen


  • Windenergie

    Windenergie is een belangrijk onderwerp in de energietransitie. Het RIVM verzamelt kennis over de mogelijke gezondheidseffecten van windturbines en ondersteunt hiermee landelijke en regionale overheden.