Dit document geeft de resultaten weer van de berekening van de effect- en risicoafstanden die horen bij de opslag van biogas. Het gaat om opslag van 500 tot 20.000 m3 kubieke meter in buiten geplaatste tanks. De vermelde afstanden zijn geen wettelijke normen. Dit stuk kan gebruikt worden om een idee te krijgen van de orde van grootte van de effect- en risicoafstanden die horen bij dit type biogas opslag.