Deze factsheet beschrijft de belangrijkste conclusies uit onderzoeken naar cliëntervaringen, doelgroepanalyses en ervaren barrières bij deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.