Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor gezondheid en milieu. Maar ook het omgekeerde is waar: de zorgsector draagt zelf bij aan uitstoot, verontreiniging en afval. Het RIVM ontwikkelde een methode om te onderzoeken wat de effecten zijn van de Nederlandse zorgsector op het milieu en het klimaat. Hiermee is voor het eerst breder gekeken dan alleen het effect op klimaatverandering, namelijk ook naar milieueffecten die relevant zijn voor de circulaire economie en biodiversiteit.

Download hieronder de factsheet.

Gerelateerde onderwerpen


  • Duurzame Zorg

    Op deze pagina vind je handvatten waarmee je aan de slag kunt om de zorgsector duurzamer te maken. De sector draagt natuurlijk veel goeds bij aan de gezondheid, maar ze heeft ook impact op het milieu. De website bestaat uit twee stromen: onderzoek en praktijk. Wij bieden relevante onderzoeksresultaten aan en praktijkvoorbeelden die bijdragen aan de Green Deal Duurzame Zorg. Hiermee bouwen wij een kennisbasis op die voor iedereen van voordeel is bij het verduurzamen van de zorg.