In samenwerking met experts uit praktijk, wetenschap en beleid heeft het RIVM een indicatorenset met 19 indicatoren vastgesteld voor de Lokale Monitor Kansrijke Start. Met deze indicatoren kunnen lokale coalities inzicht krijgen in de uitvoering van het actieprogramma Kansrijke Start en de gezondheid van kinderen en ouders in de eigen gemeente of regio. De factsheet beschrijft de gevolgde methode en selectie van de indicatoren voor de lokale monitor Kansrijke Start en bevat de lokale indicatorenset.