In Nederland werken steeds meer zorg- en welzijnsprofessionals en/of organisaties samen in zogeheten netwerken integrale ouderenzorg. Hierin bieden zij een samenhangend aanbod van zorg en ondersteuning, inclusief welzijns-activiteiten, aan voor ouderen die thuis wonen. Het RIVM heeft onderzocht welke elementen er volgens professionals voor zorgen dat de samenwerking goed uitpakt, wat deze elementen opleveren voor ouderen en professionals, en wat daarvoor is gedaan. 

Meer informatie staat op de pagina 'In kaart brengen netwerken integrale ouderenzorg'

Gerelateerde onderwerpen


  • Ouderen van nu en straks

    Steeds meer ouderen wonen langer zelfstandig thuis en willen de regie houden op hun leven. Om dit te kunnen doen is het onder andere belangrijk dat zij in beweging blijven en sociale contacten hebben. Daarnaast is goede zorg en ondersteuning van belang. Het RIVM draagt hieraan bij.   • Zorg

    Het RIVM wil eraan bijdragen dat mensen langer en gezonder leven en aan de samenleving kunnen deelnemen. Hierbij kijkt het RIVM steeds meer vanuit een breed perspectief naar gezondheid. Daarbij kijken we hoe preventie, zorg en ondersteuning in samenhang kunnen worden georganiseerd. Het RIVM brengt de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van het zorgsysteem in Nederland in kaart en biedt handvatten voor preventie.