In Nederland werken steeds meer zorg- en welzijnsprofessionals en/of organisaties samen in zogeheten netwerken integrale ouderenzorg. Hierin bieden zij een samenhangend aanbod van zorg en ondersteuning, inclusief welzijnsactiviteiten, aan voor ouderen die thuis wonen.

Het onderzoek dat het RIVM doet in het kader van het VWS-programma Langer Thuis heeft als doel om in kaart te brengen waar in Nederland al in deze netwerken wordt samengewerkt, wat hun kenmerken zijn en welke ervaringen professionals en ouderen hebben met de samenwerking. 

Het RIVM heeft hiertoe in 2020 en 2021 een online vragenlijst uitgezet en interviews gehouden met professionals uit zorg en welzijn. De resultaten zijn verwerkt in drie factsheets en een interactieve kaart en laten zien waar de netwerken ouderenzorg zich in Nederland bevinden en wat hun kenmerken zijn.

De netwerken zitten verspreid over heel Nederland. Ze zijn actief in wijken of gemeenten. Soms in meerdere gemeenten tegelijk (Factsheet 3 mei 2021).  Vooral professionals en organisaties uit het medisch en sociaal domein werken hierin samen. Dat gebeurt op zowel het bestuurlijke als het uitvoerende niveau. Het aanbod van activiteiten voor ouderen en professionals is groot en divers. Tijdens de coronapandemie hebben netwerken de activiteiten uitgebreid of aangepast om ouderen en professionals zo goed mogelijk te ondersteunen. Het psychisch welzijn van ouderen kreeg meer aandacht. Ook wisselden professionals leerervaringen over corona uit. Structurele financiering vormt nog een van de uitdagingen waar de netwerken voor staan.  

Ook blijkt dat de professionals  positief zijn over de samenwerking binnen de netwerken, zowel wat betreft de uitvoering als de beleving van hun werk (Factsheet 2 februari 2021). De ouderen hebben volgens professionals ook baat bij integrale samenwerking. Zo hebben professionals door informatie met elkaar te delen de (thuis-)situatie van ouderen beter in beeld en is er meer oog voor hun welzijn. Op basis van de ervaringen van professionals heeft het RIVM vijf werkzame elementen benoemd die ervoor zorgen dat de samenwerking positief uitpakt.

In 2021 zijn ouderen en mantelzorgers zelf geïnterviewd over de zorg en ondersteuning die zij ontvangen van de netwerken integrale ouderenzorg. Hieruit blijkt dat zowel ouderen als mantelzorgers veel baat hebben bij het hebben van een duidelijk aanspreekpunt en een goede informatie-uitwisseling en contact tussen verschillende zorgverleners. Dit is niet alleen handig en efficiënt voor ouderen en mantelzorgers, het geeft hen ook een veilig en gerust gevoel als ze merken dat er een goede onderlinge samenwerking tussen verschillende zorgpartijen is (Factsheet januari 2022).

Interactieve kaart

In onderstaande kaart zijn de ons op dit moment bekende netwerken integrale ouderenzorg met een stip weergegeven. Deze stip is geplaatst in het geografische middelpunt van het werkgebied van het netwerk, of op de opgegeven standplaats. Via de knop ‘opties’ kunt netwerken filteren op basis van een aantal kenmerken.  In totaal hebben 74 netwerken in beide jaren meegedaan.

Ook zijn er andere initiatieven waar lokale ( ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie)) en regionale netwerken (Raedelijn) integrale ouderenzorg in kaart worden gebracht.

Suggesties? Laat het ons dan weten via: netwerken.ouderenzorg@rivm.nl. Staat het netwerk waarbij u betrokken bent er niet op? Dan horen we dat ook graag van u.

Netwerken Ouderenzorg