In Nederland werken steeds meer professionals en organisaties samen in netwerken integrale ouderenzorg. Gezamenlijk werken zij aan een samenhangend aanbod van zorg en ondersteuning (inclusief welzijnsactiviteiten) voor thuiswonende ouderen. Vanuit het Programma Langer Thuis wil het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  graag weten waar deze netwerken in Nederland zitten en wat hun kenmerken zijn. Dit om netwerken de mogelijkheid te geven om van elkaar te leren, of hen te ondersteunen als samenwerking nog niet goed tot stand komt. Hiertoe heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu begin 2020 een online vragenlijst uitgezet om te inventariseren welke netwerken er in Nederland zijn. De resultaten zijn verwerkt in deze interactieve kaart. De netwerken zijn met een stip weergegeven in de kaart. Deze stip is geplaatst in het geografische middelpunt van het werkgebied van het netwerk. Via de knop ‘opties’ kunt u via een aantal filters op kenmerken van de netwerken zoeken.  Deze kaart is nog ontwikkeling, maar willen we toch alvast met u delen. De komende tijd zullen we de kaart verder aanvullen en verbeteren. Suggesties? Laat het ons dan weten via: maarten.beijer@rivm.nl. Staat het netwerk waarbij u betrokken bent er niet op? Dan horen we dat ook graag van u.

Netwerken Ouderenzorg