In Nederland werken steeds meer zorg- en welzijnsprofessionals en/of organisaties samen in zogeheten netwerken integrale ouderenzorg. Hierin bieden zij een samenhangend aanbod van zorg en ondersteuning, inclusief welzijnsactiviteiten, aan voor ouderen die thuis wonen.

Het onderzoek dat het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doet in het kader van het VWS-programma Langer Thuis heeft als doel om in kaart te brengen waar in Nederland al in deze netwerken wordt samengewerkt, wat hun kenmerken zijn en welke ervaringen professionals en ouderen hebben met de samenwerking. 

Het RIVM heeft hiertoe in 2020 een online vragenlijst uitgezet en interviews gehouden met professionals uit zorg en welzijn. De resultaten zijn verwerkt in twee factsheets en een interactieve kaart en laten zien waar de netwerken ouderenzorg zich in Nederland bevinden en wat hun kenmerken zijn. Ook blijkt dat de professionals  positief zijn over de samenwerking binnen de netwerken, zowel wat betreft de uitvoering als de beleving van hun werk. De ouderen hebben volgens professionals ook baat bij integrale samenwerking. Zo hebben professionals door informatie met elkaar te delen de (thuis-)situatie van ouderen beter in beeld en is er meer oog voor hun welzijn. Op basis van de ervaringen van professionals heeft het RIVM vijf werkzame elementen benoemd die ervoor zorgen dat de samenwerking positief uitpakt.

In 2021 wordt nogmaals de online vragenlijst uitgezet onder de netwerken integrale ouderenzorg en worden ouderen zelf geïnterviewd.  De resultaten hiervan zullen ook op deze pagina komen te staan.

Interactieve kaart

In onderstaande kaart zijn de ons op dit moment bekende netwerken integrale ouderenzorg met een stip weergegeven. Deze stip is geplaatst in het geografische middelpunt van het werkgebied van het netwerk. Via de knop ‘opties’ kunt netwerken filteren op basis van een aantal kenmerken. 

Deze kaart is nog ontwikkeling, maar willen we toch alvast met u delen. De komende tijd zullen we de kaart verder aanvullen en verbeteren. 
Suggesties? Laat het ons dan weten via: maarten.beijer@rivm.nl. Staat het netwerk waarbij u betrokken bent er niet op? Dan horen we dat ook graag van u.

Netwerken Ouderenzorg