In Nederland werken steeds meer professionals en/of organisaties samen in zogeheten 'netwerken integrale ouderenzorg'. Gezamenlijk werken zij aan een samenhangend aanbod van zorg en ondersteuning (inclusief welzijnsactiviteiten) voor thuiswonende ouderen. Het RIVM heeft onderzocht waar deze netwerken in Nederland zitten, wat hun kenmerken zijn, welke doelen ze hebben, hoe ze die bereiken, en welke knelpunten zij ervaren. 

Meer informatie staat op de pagina 'In kaart brengen netwerken intergrale ouderenzorg'