In Nederland werken steeds meer professionals en/of organisaties samen in zogeheten 'netwerken integrale ouderenzorg'. Gezamenlijk werken zij aan een samenhangend aanbod van zorg en ondersteuning (inclusief welzijnsactiviteiten) voor thuiswonende ouderen. Het RIVM heeft onderzocht waar deze netwerken in Nederland zitten, wat hun kenmerken zijn, welke doelen ze hebben, hoe ze die bereiken, en welke knelpunten zij ervaren. 

Meer informatie staat op de pagina 'In kaart brengen netwerken intergrale ouderenzorg'

Gerelateerde onderwerpen


  • Ouderen van nu en straks

    Steeds meer ouderen wonen langer zelfstandig thuis en willen de regie houden op hun leven. Om dit te kunnen doen is het onder andere belangrijk dat zij in beweging blijven en sociale contacten hebben. Daarnaast is goede zorg en ondersteuning van belang. Het RIVM draagt hieraan bij.   • Zorg

    Het RIVM wil eraan bijdragen dat mensen langer en gezonder leven en aan de samenleving kunnen deelnemen. Hierbij kijkt het RIVM steeds meer vanuit een breed perspectief naar gezondheid. Daarbij kijken we hoe preventie, zorg en ondersteuning in samenhang kunnen worden georganiseerd. Het RIVM brengt de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van het zorgsysteem in Nederland in kaart en biedt handvatten voor preventie.