Herkenbaarheid: vaker een actueel overzicht

In 2023 geeft 49% van de professionals werkzaam in de wijkverpleging aan dat er een actueel over zicht van aanbieders in een regio beschikbaar is. In 2021 gaf 31% van de professionals dat aan. 

  • 54% van de wijkverpleeg kundigen zegt in 2023 dat hun organisatie soms geen plek heeft voor een nieuwe cliënt
  • 23% van de wijk verpleegkundigen zegt in 2023 dat hun organisatie regelmatig geen plek heeft voor een nieuwe cliënt.

Aanspreekbaarheid: samenwerking met andere aanbieders

27% van de wijkverpleegkundigen geeft in 2023 aan dat zij contact opnemen met andere aanbieders als hun eigen organisatie geen plek heeft. Eventueel wordt een zorg vraag dan gezamenlijk opgepakt.

Uitdagingen voor samenwerking

  • Geen gezamenlijk Elektronisch Cliënten Dossier (ECD Elektronisch cli?ntendossier (Elektronisch cli?ntendossier))
  • Verschillende ICTsystemen
  • Tegenstrijdige belangen (concurrentie)
  • Gebrek aan onderling vertrouwen
  • Verschillende organisatieculturen/visies

Inspirerende voorbeelden van ontwikkelingen in de regio

Gerelateerde onderwerpen


  • Zorg

    Het RIVM wil eraan bijdragen dat mensen langer en gezonder leven en aan de samenleving kunnen deelnemen. Hierbij kijkt het RIVM steeds meer vanuit een breed perspectief naar gezondheid. Daarbij kijken we hoe preventie, zorg en ondersteuning in samenhang kunnen worden georganiseerd. Het RIVM brengt de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van het zorgsysteem in Nederland in kaart en biedt handvatten voor preventie.