Tussen oktober 2010 en februari 2012 is de voedselconsumptie van 70-plussers gemeten. De uitkomsten van deze voedselconsumptiepeiling zijn beschreven in het rapport Diet of community-dwelling older adults. Deze factsheet geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten.

Gerelateerde onderwerpen


  • Voedselconsumptiepeiling

    In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden sinds 1987 periodiek gegevens verzameld over de voedselconsumptie en de voedingstoestand van de Nederlandse bevolking in het algemeen en van afzonderlijke bevolkingsgroepen in het bijzonder. Dit onderzoek is de Voedselconsumptiepeiling (VCP). De VCP bestaat uit verschillende deelonderzoeken (VCP's).