Een folder voor (nieuwe) deelnemers van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid waarin we uitleggen wat het meten van de waterkwaliteit op het bedrijf inhoudt (versie juli 2021)