Naar aanleiding van een ad hoc vraag van de Gezondheidsraad, is de gebruikelijke consumptie van rood, wit en bewerkt vlees berekend. Hiervoor is gebruik gemaakt van de gegevens van de Voedselconsumptiepeiling uit 2007-2010.

Gerelateerde onderwerpen


  • Voedselconsumptiepeiling

    In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden sinds 1987 periodiek gegevens verzameld over de voedselconsumptie en de voedingstoestand van de Nederlandse bevolking in het algemeen en van afzonderlijke bevolkingsgroepen in het bijzonder. Dit onderzoek is de Voedselconsumptiepeiling (VCP). De VCP bestaat uit verschillende deelonderzoeken (VCP's).